Львівський національний університет ветеринарної медицини розшукує викладачів

Новини 21 Вересня, 2021 270
Львівський національний університет ветеринарної медицини розшукує викладачів. Фото: відкриті джерела

Львівський національний університет ветеринарної медицини розшукує викладачів. Фото: відкриті джерела

ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР:

– кафедра нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії – 2

– кафедра паразитології та іхтіопатології – 1

– кафедра хірургії – 1

– кафедра загальнотехнічних дисциплін – 1

– кафедра економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І. В. Поповича – 1

– кафедра менеджменту – 1

– кафедра годівлі тварин та технології кормів – 1

– кафедра гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М. В. Демчука – 1

– кафедра ветеринарно-санітарного інспектування – 1

ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ, доктора ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК:

– кафедра фармації та біології – 1

ДОЦЕНТІВ КАФЕДР:

– кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин імені Г. В. Звєрєвої – 1

– кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики – 4

– кафедра нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії – 1

– кафедр епізоотології – 1

– кафедра мікробіології та вірусології – 1

– кафедра паразитології та іхтіопатології – 1

– кафедра годівлі тварин та технології кормів – 1

– кафедра технології виробництва і переробки продукції дрібних тварин – 2

– кафедра генетики і розведення тварин – 2

– кафедра біологічної та загальної хімії – 2

– кафедра загальнотехнічних дисциплін – 1

– кафедра технології молока і молочних продуктів – 1

– кафедра безпеки виробництва та механізації технологічних процесів у тваринництві – 1

– кафедра економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І. В. Поповича – 3

– кафедра інформаційних технологій у менеджменті – 1

– кафедра історії України, економічної теорії та туризму – 4

– кафедра маркетингу – 3

– кафедра менеджменту – 1

– кафедра публічного управління та адміністрування – 2

– кафедра української та іноземних мов імені Якима Яреми – 1

– кафедра гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М. В. Демчука – 1

– кафедра екології – 3

– кафедра реабілітації та здоров’я людини – 2

– кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я – 1

СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР:

– кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин імені Г. В. Звєрєвої – 1

– кафедр епізоотології – 2

– кафедра паразитології та іхтіопатології – 1

– кафедра біотехнології та радіології – 1

– кафедра фізика і математики – 1

– кафедра інформаційних технологій у менеджменті – 1

– кафедра маркетингу – 3

– кафедра української та іноземних мов імені Якима Яреми – 3

– кафедра гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М. В. Демчука – 1

– кафедра фармації та біології – 2

– кафедра філософії та педагогіки – 2

– кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я – 1

Посадовий оклад НПП залежить від навчального навантаження.

Перелік документів, які необхідно подати на конкурс для заміщення посад науково-педагогічних працівників:

 1. Заява на ім’я ректора (зразок заяви).
 2. Оцінка професійного рівня претендентів на заміщення посад науково-педагогічних працівників (форма).
 3. CV (Curriculum vitae) (форма).
 4. Особовий листок з обліку кадрів (з фото).
 5. Список наукових та навчально-методичних праць (форма 11).
 6. Витяг із засідання кафедри про обговорення відкритого заняття з оцінкою.
 7. Інформаційна картка про відкрите заняття.
 8. Ксерокопія атестата доцента / професора.
 9. Ксерокопія диплома кандидата /доктора наук/ доктора філософії.
 10. Ксерокопія диплома про вищу освіту.
 11. Звіт про виконану роботу на даній посаді.
 12. Витяг із засідання кафедри про рекомендацію на посаду.
 13. Характеристика з попереднього місця праці (для зовнішніх претендентів).
 14. Перспективний план дій претендента.
 15. Довідка про стажування.
 16. Медична довідка про проходження психіатричного огляду.
 17. Згода на обробку персональних даних (форма).

Усі документи повинні бути підшиті у швидкозшивачі. Сформована папка з зібраними документами перевіряється вченим секретарем.

Термін прийому документів на конкурс – один місяць з дня опублікування оголошення на сайті Університету.

 Документи, подавати (надсилати) на адресу: ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, вченому секретарю, тел. 275-38-75.

Коментарі

Позначки: , ,