Керівників ОСББ уповноважили вручати повістки

Новини 21 Травня, 2024 32

На Волині вручили повістки людям, які на вулиці вживали алкоголь

Хто має право вручати повістки на вулиці та як складається акт про відмову від повістки

Новий порядок чітко розмежовує, хто має право вручати повістки на вулиці, хто – на місці роботи чи навчання, або за місцем проживання.

Про це пише Четверта студія з посиланням на Судово-юридичну газету.

У разі відмови від отримання повістки представник, який уповноважений вручати повістки, повинен скласти акт відмови від отримання повістки, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Про це йдеться у Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який затверджено постановою Кабміну від 16 травня №560.

Так, Порядок встановлює вимоги до повістки, розмежовує, хто має право вручати повістки на вулиці, хто – на роботі чи на місці навчання.

Отже, загалом відповідно до Порядку повістки мають право вручати:

 • представники ТЦК — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК;
 • представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження адміністрації;
 • представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад — в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження виконавчих органів рад;
 • представники підприємств, установ, організацій — на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків);
 • представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) — на усій території України.

Посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки

Призначення представників ТЦК, структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів рад та підприємств (установ, організацій), уповноважених вручати повістки, здійснюється наказом відповідного керівника, який є підставою для видачі посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

Посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, видається головою (начальником) обласної, Київської міської, районної, міської держадміністрації (військової адміністрації), яке засвідчується його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою.

Таке посвідчення дійсне на адміністративно-територіальній одиниці, керівником якої видано посвідчення, у разі пред’явлення паспорта громадянина (посвідчення офіцера, військового квитка).

Особи, яким видано посвідчення головою (начальником) обласної, Київської міської держадміністрації (військової адміністрації), мають право здійснювати заходи оповіщення на території області.

Представники, уповноважені вручати повістки, здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення.

Вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, ТЦК, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України.

За адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені:

 • через дільниці оповіщення шляхом їх виклику до таких дільниць та вручення повісток, отриманих від районних (міських) ТЦК представниками цих дільниць, та вручення повісток за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання;
 • представниками районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;
 • представниками ТЦК особисто або засобами зв’язку;
 • групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, ТЦК, поліцейські, а також під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків — керівник установи (організації) або фізична особа — підприємець, яка надає послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

За місцем роботи або навчання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені:

 • представниками підприємства (установи, організації) на якому він працює;
 • представниками закладу освіти, у якому він навчається;
 • представниками ТЦК;
 • групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), підприємства (установи, організації), ТЦК та поліцейські.

У громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені:

 • представниками ТЦК;
 • групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), ТЦК та поліцейські.
 • У районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки резервістам та військовозобов’язаним повістка вручається військовослужбовцями або працівниками таких центрів.

Під час вручення повістки здійснюється фото- і відеофіксація із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації представником ТЦК або поліцейським.

Розпорядженням голови (начальника) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) за пропозицією відповідного керівника районного (міського) ТЦК утворюються групи оповіщення, визначається їх кількість, чисельний склад таких груп, порядок та забезпечення їх роботи, а також визначаються старші груп оповіщення від структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад або районних (міських) ТЦК.

Керівники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, підприємств, установ, організацій та територіальних органів (підрозділів) поліції на підставі розпорядження голови (начальника) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) або керівника районного (міського) ТЦК видають накази про призначення осіб до складу груп оповіщення та забезпечують їх участь у заходах оповіщення.

Для організації роботи груп оповіщення керівник районного (міського) ТЦК не пізніше ніж за день до проведення таких заходів видає наказ, в якому визначаються:

– старші груп оповіщення із числа представників ТЦК;

– маршрути оповіщення (місця, де здійснюватиметься оповіщення, із зазначенням адрес будинків, громадських місць, громадських будинків та споруд, назв вулиць або площі);

– підприємства, установи, організації, працівники яких підлягають оповіщенню;

– час та строки проведення оповіщення;

– порядок залучення керівника установи (організації) або фізичної особи — підприємця, який надає послуги з управління багатоквартирними будинками, голови правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку до груп оповіщення, де старшими визначений представник районного (міського) ТЦК, представників структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, підприємств, установ, організацій, територіальних органів (підрозділів) поліції.

Повістки для оповіщення видаються представнику ТЦК, уповноваженому їх вручати, під підпис в журналі реєстрації повісток. Після завершення заходів оповіщення такий представник звітує про кількість виписаних та вручених повісток.

Повістки для оповіщення представниками структурних підрозділів адміністрацій, виконавчих органів рад, підприємств, установ, організацій доставляються керівнику адміністрації, керівнику виконавчого комітету ради, керівнику підприємства (установи, організації) разом із розпорядженням керівника районного (міського) ТЦК про проведення заходів оповіщення.

Як здійснюється вручення повістки на вулиці та як складається акт відмови

Старший групи оповіщення, представник, уповноважений вручати повістки, ТЦК зупиняє (підходить до) громадянина та відрекомендовується, повідомляє про мету зупинки (прибуття) та спілкування.

На вимогу громадянина пред’являє свій паспорт громадянина (посвідчення офіцера, військовий квиток, службове посвідчення), посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, а також пропонує громадянину пред’явити його паспорт та військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі).

Якщо особа підлягає оповіщенню відповідно до розпорядження голови (начальника) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) або відповідного керівника районного (міського) ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних районного (міського) ТЦК, їй вручається повістка.

У разі відмови резервіста або військовозобов’язаного від отримання повістки представником, який уповноважений вручати повістки, складається акт відмови від отримання повістки, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення.

Акт відмови від отримання повістки оголошується громадянину. Акт відмови від отримання повістки подається керівнику районного (міського) ТЦК для вжиття заходів до притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності. Акт відмови від отримання повістки реєструється в ТЦК.

У разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до районного (міського) ТЦК на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, витрачати час на заповнення повісток ТЦК буде непотрібно – вони зможуть формуватися засобами Реєстру «Оберіг».

Коментарі

Позначки: , ,